ขั้นตอนการสมัคร NEXT88

ขั้นตอนการสมัคร

-ชื่อ-นามสกุล
-ธนาคาร/เลขที่บัญชี (ตรงกับชื่อของผู้สมัคร)
-เบอร์โทรศัพท์
-เว็บไซต์ที่ต้องการสมัคร
-ตั้งรหัสสำหรับถอนเงิน (เป็นตัวเลข 4 หลัก) เพื่อกันขโมย
-คุณลูกค้าต้องการรับ sms ฟรี แจ้งเตือนปรับยอดด้วยไหมคะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *